Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
ORAZ STRONY INTERNETOWEJ
www.grapi.com.pl

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.grapi.com.pl. Operatorem sklepu jest firma GRAPI S.C. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Dziesięciny 36/2. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
2. GRAPI S.C. ma wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu internetowego i dalej będzie zwanym Sprzedawcą.
3. Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i legalnie wprowadzone do obiegu.

INFORMACJE O SPRZEDAWCY:
GRAPI S.C. MAŁGORZATA MIKOŁAJEWSKA, SEBASTIAN MIKOŁAJEWSKI
ul. Dziesięciny 36/2
15-806 Białystok
telefony kontaktowe:
+48 730 835 550
+48 668 316 318
NIP: 542-10-91-416

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA:
1. GRAPI S.C. prowadzi sprzedaż produktów oferowanych w swoim sklepie za pośrednictwem sieci INTERNET.
2. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Z serwisu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zalogowania się do korzystania z serwisu.
4. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: +48 730 835 550 ( w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00 ).
5. Złożenie zamówienia w www.grapi.com.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Informacje dotyczące produktów w www.grapi.com.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
8. Towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględnić dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:
a) Każdy z produktów jest unikalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy tego samego modelu. Dotyczy to również poszczególnych elementów produktu (kamieni szlachetnych) oraz wymiarów tych produktów.
b) Większość towarów oferowanych w serwisie www.grapi.com.pl są niewielkich rozmiarów, a prezentowane zdjęcia produktów mają jedynie charakter informacyjny i nie oddają rzeczywistej wielkości towaru.
c) Różnice w wyglądzie towarów wynikające z różnych ustawień sprzętu komputerowego klientów ( kolor towaru, proporcje produktu itp.) nie są podstawą reklamacji zakupionego towaru.
9. Wszelkie informacje na temat działania serwisu www.grapi.com.pl można uzyskać poprzez drogę e-mailową pod adresem: grapi@grapi.com.pl, bądź kontaktując się droga telefoniczną pod numerem telefonu: +48 730 835 550

JAKOŚĆ PRODUKTÓW:
Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub – w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej – rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku)*, Sprzedawca poświadcza, że jakość każdego kamienia szlachetnego jest poświadczona przez specjalny certyfikat biżuterii GRAPI S.C.
Podstawa prawna:
* kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zmianami),
* ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176 z późn. zmianami)

ZMIANY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA:
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji, w szczególności z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz GRAPI S.C., chyba, że Klient dokona wyboru innego towaru. Zamówienie jest realizowane, gdy towar jest dostępny. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres: grapi@grapi.com.pl lub dzwoniąc pod numer +48 730 835 550 do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia (realizacja), z zastrzeżeniem ust. poniżej.
Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych „na zamówienie” w serwisie, a także gdy towar został już wysłany do klienta.

CENY:
1. Wszystkie ceny detaliczne podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, bądź na wyraźnie życzenie klienta wystawia Fakturę VAT, po uprzednim podaniu wszystkich potrzebnych informacji do jej wystawienia.
5. Paragon lub Fakturę VAT należy zachować do ewentualnego zwrotu bądź reklamacji produktu zakupionego poprzez sklep internetowy www.grapi.com.pl
6. Ceny hurtowe obowiązują tylko i wyłącznie dla firm związanych z branżą jubilerską (według PKD)

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:
1. Zamówiony produkt wysyłany jest we wskazanym terminie w sposób wybrany podczas składania zamówienia. Termin realizacji jest wyszczególniony przy każdym produkcie z osobna. Klient po złożeniu zamówienia informowany jest o terminie realizacji przesyłki. Firma kurierska doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 18. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo. W niektórych przypadkach po nieudanej próbie doręczenia paczki, zostanie ona przekazana do najbliższego dla Klienta, punktu odbioru paczek wybranego kuriera.
2. Koszty przesyłki są różne w zależności od wybranego towaru i jego wartości. Szczegółowe koszty widnieją po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu sposobu płatności.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy.
4. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Przesyłki  zagraniczne dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskich powinny dotrzeć do 6 dni roboczych po dniu ich nadania.

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI
1. Sklep internetowy www.grapi.com.pl akceptuje trzy formy płatności:
a. płatność przy odbiorze – zapłata gotówka kurierowi
b. karta bankowa / e-przelew – zapłata realizowana przez PayU, w czasie rzeczywistym – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
c. przekaz/przelew – na rachunek sklepu: 11 1750 1080 0000 0000 1253 4183
BNP-PARIBAS swift: PPABPLPKXXX , w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.

ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU:
1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – (Dz.U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Strony zgodnie wyłączają możliwość zwrotu towaru przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych w serwisie „na zamówienie”. Produkty na których został wykonany grawer, zmieniony rozmiar lub dokonana została inna zmiana na życzenie ( ingerencja w produkt ) również są bez możliwości zwrotu.
3. Zwracany w powyższym trybie produkt powinien być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt, metka, faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie nosić znamion używania, przeróbek itp.
4. Sprzedawca oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
5. Do przesyłki zwrotnej należy dodać oświadczenie o odstąpieniu od umowy i podać dane kupującego oraz nr konta na który należy zwrócić pieniądze. pobierz formularz zwrotu towaru
6. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient. Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta Art. 34 ust. 2
8. Zwracamy koszty dostawy dla przesyłki standardowej, natomiast gdy Klient zażądał niestandardowej formy wysyłki np. ekspresowa, pobraniowa Klient ponosi koszty różnicy pomiędzy ceną sposobów dostawy. Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta Art.33.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta Art. 34. ust. 4

REKLAMACJE PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH W SERWISIE www.grapi.com.pl
1. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych produktu zakupionego u nas w czasie 2 lat od daty zakupu w celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać produkt do siedziby firmy tj.:

GRAPI S.C.
ul. Dziesięciny 36/2
15-806 Białystok

1. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu – paragon fiskalny, fakturę VAT, bądź metkę, atest dołączony do produktu podczas zakupu. W przesyłce powinno się również znaleźć pismo z opisem wykrytej przez państwa wady – pobierz formularz reklamacyjny
2. Towary zakupione w Sklepie Internetowym www.grapi.com.pl można reklamować również w jednym z salonów jubilerskich firmy GRAPI S.C.
3. Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do firmy GRAPI S.C.
4. Reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych towar zostanie naprawiony na koszt firmy i odesłany do klienta.
5. Jeśli stwierdzi się, że uszkodzenia produktu wynikają ze złego użytkowania, zniszczenia mechanicznego i innych wad za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy i wysyłki oraz terminie realizacji naprawy produktu. Klient może również odmówić naprawy i zażądać odesłania z powrotem do niego produktu. W tym wypadku klient ponosi koszty wysyłki.

WARUNKI GWARANCJA
1. Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na biżuterię zakupioną w naszych salonach jak i sklepie internetowym.
2. Gwarancji udzielamy na wszelkie wady produkcyjne.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, naturalnego zużycia ( ścierania się metalu oraz rodu, zarysowania, wgniecenia, uszczerbienia, rozerwania, odkształcenia ) oraz wady powstałe na wskutek nieprawidłowego użytkowania, jednak w każdej chwili mogą Państwo odpłatnie naprawić i odnowić biżuterię zakupioną u nas.
4. W biżuterii złotej wszystkie kamienie są oprawiane a nie klejone. Gwarancja nie obejmuje ubytków w kamieniach w wyniku naturalnego zużycia ( ścieranie się łapek, kornów, zniekształcenia w wyniku czego kamień wypadł lub ukruszył się ).
5. Zapewniamy w terminie 14 dni od daty zakupu bezpłatne dopasowanie pierścionka lub obrączki, jeżeli dany wzór pozwala na zmianę rozmiaru. Bezpłatnie dopasowujemy tylko jeden raz – kolejne są odpłatnie, przy sprzedaży wysyłkowej koszty wysyłki pokrywa Kupujący. W większości obrączek z kamieniami nie ma technicznych możliwości zmiany rozmiaru, w nie których wzorach jest to możliwe ale tylko odpłatnie ze względu na skomplikowany proces.
6. Warunkiem naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie kompletnej biżuterii, wraz z dowodem zakupu – może to być metka lub paragon.
7. Ingerencja zewnętrzna np. naprawy, zmniejszenie lub powiększenie na własną rękę lub u innych jubilerów powoduje utratę gwarancji.
8. Biżuteria z natury rzeczy jest wyrobem delikatnym, prosimy by nie spać w biżuterii, przechowywać z dala od lekarstw i rtęci, nie moczyć w detergentach, ściągać przed kąpaniem, a w szczególności w biżuterii z kauczukiem nie kąpać się w basenie, gdyż chlor niszczy kauczuk.
9. Sprzedający w terminie 14 dni od zgłoszenia rozstrzygnie o zasadności reklamacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest

GRAPI S.C. z siedzibą w Białymstoku
ul Dziesięciny 36/2, 15-806 Białystok
powiat białostocki, woj. Podlaskie
NIP: 542-10-91-416
(dalej „My” albo „Spółka”)

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas na adres e-mail: grapi@grapi.com.pl lub adres pocztowy: GRAPI S.C. w Białymstoku, ul. Dziesięciny 36/2, 15-806 Białystok

3. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na stronie internetowej: www.grapi.com.pl.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez GRAPI S.C. z siedzibą w Białymstoku?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.grapi.com.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w Oficjalnym Sklepie Administratora;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży na www.grapi.com.pl lub w ramach umowy;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz
  zarządzanie Twoją aktywnością na www.grapi.com.pl;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach
  www.grapi.com.pl lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na www.grapi.com.pl;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług GRAPI S.C. z siedzibą w Białymstoku, towarów Oficjalnego Sklepu lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych GRAPI S.C. z siedzibą w Białymstoku oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz GRAPI S.C. z siedzibą w Białymstoku między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie badań i analiz GRAPI S.C. z siedzibą w Białymstoku, miedzy innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego) lub
 • adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z www.grapi.com.pl.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych podatkowych lub obrotu handlowego.
Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

6. Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
  są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na www.grapi.com.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników www.grapi.com.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na
www.grapi.com.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpią wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym www.grapi.com.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisją Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez www.grapi.com.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

PRAWA AUTORSKIE:
1. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone w serwisie www.grapi.com.pl są własnością firmy GRAPI S.C. administrującej sklepem internetowym www.grapi.com.pl .
2. Kopiowanie zdjęć, treści oraz wszelkich innych ilustracji graficznych zamieszczonych na stronie www.grapi.com.pl jest bezwzględnie zabronione.
3. Zabrania się podmiotom gospodarczym z zewnątrz pobierania i wykorzystywania treści zamieszczonej w serwisie www.grapi.com.pl do celów marketingowych czy handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Treść niniejszego regulaminu wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2020.
2. Sklep Internetowy www.grapi.com.pl zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na zamówienia realizowane przed zmianą regulaminu.
3. Zmiany obowiązują od chwili publikacji na stronie www.grapi.com.pl
4. We wszelkich sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. Wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres email: grapi@grapi.com.pl, listownie pod adres:
GRAPI S.C.
ul. Dziesięciny 36/2
15-806 Białystok,
bądź telefonicznie pod nr: +48 730 835 550.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych,
przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie lub
innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

X