Masa karatowa diamentów

Masa diamentów zawsze podawana jest w karatach – międzynarodowy skrót to „ct”. Wagę diamentów w certyfikatach podaje się zawsze w karatach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Mierzenie przeprowadzane jest z dokładnością do tysięcznej części karata z tym, że zaokrąglenie setnej części w górę jest możliwe tylko w przypadku, gdy na trzecim miejscu po przecinku jest 9.

1 ct = 200 mg = 0.2g

Ze względu na szczegółowo ustalone parametry brylantowego szlifu można dość precyzyjnie określić wagę, także na podstawie jego rozmiarów tj. Średnicy (mierzonej minimalnie wg. dwóch prostopadłych osi) i wysokości.
Szacowana masa [ct] = (średnica rondysty) 2 x wysokość x 0,0061

Diament okrągły, przybliżone masy karatowe

masa-karatowa
X